EVALUATOR

ANEVAR

HOME General acte necesare Etapele evaluarii TARIFE SI SERVICII CLIENTI Contact

EVALUAREA PROPRIETATILOR IMOBILIARE & EVALUAREA INTREPRINDERII (AFACERII)


Identificarea obiectului de evaluat

Identificarea drepturilor de proprietate care sunt evaluate:
- din ce parti este alcatuita proprietatea
- identificarea proprietarului si a actelor ce dovedesc proprietatea
- identificarea sarcinilor
- scopul evaluarii si ce tip de valoare trebuie determinata - valoare de piata
- valoare de costuri
- valoare de randament
- inspectia fizica a proprietatii de evaluat: identificarea si analiza amplasamentului si constructiilor, aprecierea starii tehnice. Solicitarea de documente de la proprietar/client (titlul de proprietate asupra imobilului-actul de vanzare-cumparare, donatie, succesiune, etc; cadastru; extras de carte funiciara, certificat de urbanism, autorizatie de construire). Fotografierea proprietatii. Discutii cu proprietarii/clientii.

- semnarea unui contract de prestari servicii de evaluare si incasarea unui avans de 50% din valuarea lucrarii de evaluat.


Ing. Ec. CAINAP HOREA
Expert Evaluator ANEVAR
Tel: 0744-390.185
0744-390.185

Linkuri

ANEVAR ANUNTURI IMOBILIARE ANRP GUVERNUL ROMANIEI
IMOBILIARE DE CLUJ WEB DESIGN CLUJ ANPC
 


Site optimizat pentru Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox 3 la o rezolutie de minim 1024x768 pixeli